ERKLÆRING OM ACCEPT AF RISICI & ANSVARSFRASKRIVELSE


Juridisk bindende dokument fra Cold Hawaii Water Sport

Dato: 20. July 2024 

Cold Hawaii Watersport tilbyder RIB sejlads, samt sejlads på vandscooter på op til 100 km/t, hvilket derfor betegnes som farlig sport, hvor der er risiko for såvel person- som tingskade.
Ved at underskrive denne erklæring, accepterer jeg at brugen af Cold Hawaii Watersports materialer og maskiner sker på eget ansvar.

 • Opstår der svimmelhed og kvalme – Giv straks Skipper med knyttede næve op.
 • redningsvest er obligatorisk og skal benyttes ved alle sejladser, og skal altid være spændt korrekt.
 • Ansvarsfraskrivelsen gælder for personskade og alle mine ejendele, samt ting mistet/glemt på vandet. Opbevaring af personlige ejendele og værdigenstande er på eget ansvar.
 • Cold Hawaii Watersport hæfter ikke for person- eller tingskade, som jeg eller tredjemand måtte forvolde i forbindelse med brugen af Cold Hawaii watersport materialer og maskiner, samt skader jeg måtte lide som følge af andre udøvere, eller som jeg måtte forvolde tredjemand.
 • Jeg accepterer, at Cold Hawaii Watersport fritages for alle hæftelser i forbindelse med erstatningskrav, der måtte blive fremsat af tilskadekommen de personer, som jeg har ansvaret for bed brugen af Cold Hawii Watersport faciliteter og de tilhørende materialer og maskiner.
 • Jeg accepter, at jeg ikke kan søge regres mod Cold Hawaii Watersport i henholdende til de gældende regresregler, for de erstatningskrav, der måtte blive gjort gældende mod mig.
 • sejlads af vandscooter kræver høj koncentration, fysisk styrke og god opførsel.
 • Jeg erklærer derfor, at jeg er i god fysisk tilstand, og at jeg ikke er påvirket af alkohol, stoffer eller medicin der kan gøre mig uegnet til at deltage i RIB Sejlads, eller sejle vandscooter.
 • Det understreges, at personer med hjerteproblemer eller forhøjes blodtryk, gravide eller personer med rygskader er i en risikogruppe, og derfor ikke må Sejle med Vadscooter og RIB hos Cold Hawaii watersport.
 • Jeg vil følge alle anvisninger, som medarbejderne eller repræsentanter for Cold Hawaii Watersport opstiller for mig.
 • Jeg hæfter selv for alle skader på materiel eller maskiner, der skyldes mine egne eller andres handlinger, uanset om der er tale om uheld, ukorrekt brug eller tilsidesættelse af de anvisninger, som medarbejderne eller repræsentanter fra Cold Hawaii Watersport har opstillet.
 • Cold Hawaii Watersport har min tilladelse til at gemme og internt behandle mine personlige oplysninger. Disse oplysninger vil ikke blive videresolgt eller videregive til tredjemand, men er udelukkende til internt brug. Med min underskrift vedstår jeg mig denne erklæring i alle dets ord og punkter.

 

UDFYLD VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

̈ hvis du er under 18 år. skal Forældre/værge har derfor også̊ vedstået ovenstående og underskrive

 

Cold Hawaii Watersport Aggervej 28 7770 Vestervig. Cvr:26279887. mob:20294424

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: ERKLÆRING OM ACCEPT AF RISICI & ANSVARSFRASKRIVELSE
lock iconUnique Document ID: ec7b4b18208b20decd40dff1c93bc2f9fad100f5
Timestamp Audit
23. May 2022 14:04 CESTERKLÆRING OM ACCEPT AF RISICI & ANSVARSFRASKRIVELSE Uploaded by Per Ladefoged - mail@simsoft.dk IP 77.241.128.10